torsdag 28 maj 2015

Det finns feminister, och femextreminister.

Låt oss ta några minuter att tänka på en sak.

När någon pratar mindre gott om invandrare, vad kallar vi det då? - Jo, rasism.
När någon pratar mindre gott om homosexuella, vad kallar vi det då? - Jo, homofobi.
När någon pratar mindre gott om kvinnor, vad kallar vi det då? - Jo, sexism.

Jag är kvinna, feminist och jag är för jämställdhet. Jag är för att män och kvinnor ska ha samma rättigheter i samhället, att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar. Jag är för allas lika värde som människa, och vi har kommit en bit på vägen. Men...

Låt oss ta några minuter att tänka på en sak.

När någon pratar mindre gott om män, vad kallar vi det då? - Jo, girl power!?

Jag är inte påläst, men tillräckligt klok för att kunna påstå att det är obegripligt hur så många människor kan kalla sig för feminist. Att så många människor har samvete att säga att en är för jämställdhet och allas lika värde samtidigt som en hatar män? Jag är trött på människor som leker med respekt för andra. Människor som leker med acceptans inför andra. Jag är trött på människor som lever på dubbelmoral - "jag är för jämställdhet, men hatar män".

Jag har vänner som får stå ut med det som jag skulle vilja kalla sexism. Vänner som får stå ut med saker som ingen människa ska behöva göra. Varför? - Jo, för att de är män. Framförallt vita män.

Kan vi ta några minuter för att tänka på hur omoraliskt det är egentligen?

Likt som alla kvinnor ska bli behandlade med respekt ska också män bli behandlade. Tyvärr är jag inte förvånad över att det idag ligger som ett skynke över feminism som skriker "manshat". Att det finns människor som tycker att hela grejen med feminism är överskattad och löjlig.

Jag tycker det är löjligt av så kallade feminister som gång, på gång, på gång, påpekar hur dåliga män är, vilka douchbags de är. Ni är inte värdiga att kalla er för feminister, ni bedriver ingen kamp om jämställdhet. Det ni bedriver är manshat som kan liknas vid sexism, likt rasism och homofobi. Det är människor som ni som gör att klyftorna mellan män och kvinnor växer, som gör att feminismens image har blivit förvrängd och missuppfattad. Det är ni som jag kallar femextreminister.

Så hela den här grejen med att män är sämre än kvinnor osvosv. lägg ner. Det är människor vi pratar om, inte objekt. Män är också människor, precis som vilka andra som helst. En kan inte dra alla över en och samma kam, någonsin. Spelar ingen roll vem eller vilka det handlar om, vi är olika, och vi ska alla bli respekterade för den vi är. Vi alla ska kunna vara i ett sammanhang utan att öppet bli nedvärderade utifrån vem vi är, utifrån saker som ingen någonsin kommer kunna ändra på.

Så låt oss en sista gång ta några minuter att tänka på en sak.

På samma sätt som invandrare inte bestämmer var de ska födas, vilket etnicitet en kommer ha - bestämmer inte heller HBTQ-personer vilken sexualitet de ska födas med. Lika väl som att män inte bestämmer vilken kön de ska födas med.

Jämställdhet kommer inte från hat, det kommer snarare från respekt och acceptans. Jämställdhet handlar om, tycker jag, rätten till att få vara den en är, utan att på något vis bli nedvärderad - oavsett kön, etnicitet, sexualitet, religiös åskådning, etc.

Det är som tidigare nämnt - människor i vår omgivning det handlar om, inte objekt.